Swarovski Optik CTS User Manual

Page 28

Advertising
background image

55

DE

54

DE

NL

NL

een verontreiniging van de uittrekbare telescoop
verhindert. Bij het in elkaar schuiven van het
instrument moet er ondanks het geïntegreerde
afstroopsysteem op worden gelet dat de uittrek-
bare buizen zo vrij mogelijk van verontreinigingen
en vocht zijn.
Mocht na meerjarig gebruik ondanks het inge-
bouwde filter- en afstroopsysteem een vervuiling
op de optische binnenvlakken van de uittrekbare
telescoop optreden, dan biedt SWarovSki oPtik
voor dit geval een reinigingsservice aan.
Bij grote temperatuurverschillen kan het gebeuren
dat het objectief bij het uittrekken van het instru-
ment aan de binnenzijde beslaat. Normaal gespro-
ken zal deze wasem na korte tijd verdwijnen.
is dat niet het geval, dan is het raadzaam het
instrument bij kamertemperatuur meerdere keren
in te schuiven en uit te trekken, zodat de wasem
verdwijnt.
Beslaat het instrument vaak en verdwijnt de
wasem slechts heel langzaam, dan is dat een
teken dat een reinigingsservice plaats moet vin-
den.
Wij hebben alle elementen en oppervlakken zo
geconcipieerd dat ze eenvoudig te reinigen zijn.
om de optische briljantie van uw telescoop
duurzaam te waarborgen, moet u de glazen
oppervlakken vrij van vuil, olie en vet houden.
verwijder voor het reinigen van de optiek eerst
de grovere deeltjes met een speciaal kwastje voor
optische instrumenten. voor een hierop volgende
grondige reiniging is het raadzaam de optiek een
beetje te beademen en dan met het reinigings-
doekje te reinigen.

De behuizing onderhoudt u het beste met een
zacht, vochtig poetsdoekje (niet het reinigings-
doekje voor de optiek gebruiken). Geen olie op de
uittrekbare buis druppelen a.u.b.

Bij sterke verontreiniging (bijv. zand) kan de
draaidop er compleet afgeschroefd en dus heel
eenvoudig gereinigd worden.

Behandeling bij natheid

als de verrekijker nat is, veegt u het uittrekbare
gedeelte met een doek droog en laat deze in
uitgetrokken toestand en met geopende Stay-on
Case-kappen drogen.
indien nodig moet de Stay-on Case er voor het
drogen volledig afgenomen worden.

Leveringsomvang – Basisinstrument

• Basisinstrument zonder oculair
• Bajonet-beschermdeksel
• Stay-on Case met draagriem (vgl. gebruiksaan-
wijzing Stay-on Case)
• Reinigingsdoekje

toebehoren

Hier vindt u een complete lijst van de SWarovSki
oPtik toebehoren:

www.SwarovSkIoptIk.com.

alle gegevens zijn typische waarden.

Wijzigingen in uitvoering en levering alsmede

drukfouten voorbehouden. Ba-628-06, 02/2012

Advertising