Swarovski Optik CTS User Manual

Page 51

Advertising
background image

101

DE

100

DE

Garanti Da

Dit førsteklasses produkt fra SWarovSki oPtik er udstedt med

5 års garanti fra købsdatoen i hele verden i henhold til følgende

betingelser:

Hvis der optræder materiale- og/eller produktionsfejl, overtager vi

garantien for materialeomkostningerne under hele garantiens gyldig-

hedsperiode, hvorved vi forbeholder os retten til efter eget skøn at

istandsætte eller udskifte apparatet eller den defekte del.

Pga. funktionsprincippet for alle udtrækskikkerter er der ingen pro-

ducent af sådanne apparater, som kan garantere fuldstændig tæthed.

rengørings- eller reparationsarbejder, som bliver nødvendige pga.

eventuel indtrængen af fugtighed eller snavs, er derfor ikke omfattet

af garantien. Du bedes i denne sammenhæng være opmærksom på

de pågældende anvisninger i betjeningsvejledningen.

Funktionstilbehør (okularer, kameraadapter) er garantimæssigt set

en del af det pågældende apparat.

ved ændring af produktprogrammet forbeholder vi os ret til at

reparere defekte apparater eller udskifte dem med apparater af

tilsvarende kvalitet.

Garantien gælder ikke for reparationer, som er gennemført af et

serviceværksted, der ikke er autoriseret af os, og ved beskadigelser

der er opstået som følge af usagkyndig brug; og heller ikke ved indi-

rekte eller direkte beskadigelser, som er opstået på grund af defekter

på apparatet. Desuden omfatter garantien ikke udstyrsdele, som er

udsat for naturligt slid, eksempelvis øjestykker, bæreremme, behol-

dere, armeringer osv.

Garantien er kun gyldig, hvis dette garanti/service-bevis udfyldes

på forskriftsmæssig vis af forhandleren på købsdagen med dato,

stempel og underskrift.

i tilfælde af garantikrav såvel som foretagelse af service- og eller

reparationsarbejder skal du overgive apparatet samt garanti/service-

beviset til din SWarovSki oPtik-forhandler, eller sende det direkte,

frit i hus, til vores adresse. Hvis dette garanti/service-bevis ikke er

vedlagt apparatet, repareres det grundlæggende omkostningspligtigt.

retursendingen, forsikret (transportmiddel efter vores valg), er gratis

i tilfælde af reparationer, som er omfattet er garantien. Ellers sker den

mod beregning. Eventuelle udenlandske told- eller skatteafgifter ved

forsendelser til udlandet skal betales af modtageren.

Denne garanti udstedes af SWarovSki oPtik kG, absam, Østrig.

værneting er innsbruck; der anvendes østrigsk ret.

Såfremt der i enkelte lande gælder andre garantier (lovbestemte

eller frivillige), skal de opfyldes af den pågældende importør eller for-

handler. SWarovSki oPtik kG, absam, Østrig, indtræder i sådanne

tilfælde kun, hvis det er en lovmæssig forpligtelse.

takuu FI

ostaessasi tämän SWarovSki oPtikin tuotteen olet ostanut laa-

tutuotteen, jolle valmistaja myöntää maailmanlaajuisen 5 vuoden

takuun ostopäivästä lähtien seuraavin ehdoin:

Materiaalin tai valmistuksen virheiden osalta korvataan materia-

alikustannukset koko takuuajan aikana. Laite tai sen osat joko

vaihdetaan tai korjataan takuun antajan oman harkinnan mukaan.

vedettävän kaukoputken toimintaperiaatteen vuoksi mikään tällai-

sen laitteen valmistaja ei voi taata, että laite olisi täydellisen tiivis.

Sen vuoksi mahdollisen kosteuden tai lian joutuminen laitteeseen ja

sen seurauksena tarpeelliseksi tulevat puhdistus- ja/tai korjaustyöt

eivät kuulu takuun piiriin. ota huomioon tässä yhteydessä myös

käyttöohjeen siihen liittyvät tiedot.

toiminnallisia lisävarusteita (okulaarit, kamerasovitin) katsotaan

takuun kannalta asianomaisen laitteen osaksi.

tuotevalikoiman muutosten jälkeen valmistaja on oikeus joko kor-

jata vialliset laitteet tai vaihtaa ne samanarvoisiin.

takuu ei koske korjauksia, joita on suorittanut ei-valtuutettu huolto

tai vikoja, joiden syynä on ollut asiaton käyttö. takuu ei koske myös-

kään laitteen virheen aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

takuu ei koske myöskään varusteosia, jotka kuluvat normaalissa

käytössä, kuten silmäkappaleita, kantohihnoja, koteloita, päällysteitä

jne.

takuu on voimassa vain, mikäli tämä takuutodistus varustetaan

ostopäivän päivämääränä sekä myyjän leimalla ja allekirjoituksella.

takuun lunastamiseksi sekä huoltoa tai korjauksia varten laite on

toimitettava takuutodistuksen mukana lähimpään SWarovSki oPtik

edustajaan tai suoraan valmistajalle, postimaksu on maksettava itse.

Mikäli tämä takuu/huoltotodistus puuttuu, on asiakkaan maksettava

korjaukset. takuukorjauksen jälkeisen vakuutetun palautuksen lähe-

tyskulut maksaa takuunantaja (hän valitsee kuljetustavan), muutoin

asiakasta laskutetaan. Ulkomaantoimitusten mahdollisia tullimaksuja

ja veroja maksaa asiakas.

takuunantaja on SWarovSki oPtik kG, absam, itävalta. oikeu-

den paikka on innsbruck, itävaltalainen laki sovelletaan.

Mikäli tietyissä maissa myönnetään muita takuuehtoja (laillisia tai

vapaehtoisia), on niitä paikallisen maahantuojan tai edustajan nou-

datettava. SWarovSki oPtik kG, absam, itävalta, saattaa myöntää

sellaiset ehdot, mikäli siihen on laillinen velvollisuus.

100

101

Advertising