Okulaarin irrottaminen, Kiikarin käyttö, Okulaarin käyttö (esim. 20-60x) – Swarovski Optik CTS User Manual

Page 35: Terävyyden säätäminen

Advertising
background image

69

DE

68

DE

FI

FI

• Okulaarin suojus on kiin-
nitetty narulla okulaariin.
Jos haluat irrottaa suojuk-
sen naruineen, irrota oku-
laarissa oleva ruuvi ruuvi-
meisselin avulla. kiinnitä

ruuvi sen jälkeen paikalleen.

• Aseta okulaarin ja pika-
liitinsuojuksen merkinnät
vastakkain.
• Aseta okulaari paikalleen
ja pyöritä sitä myötäpäi-
vään, kunnes okulaariluki-
tus lukittuu.

okulaarin irrottaminen

irrota okulaari työntämäl-
lä rungon okulaarilukitusta
sisään ja pyörittämällä oku-
laaria vastapäivään, kunnes
se irtoaa rungosta.

kiikarin käyttö

tartu kiikariin runkoon ja
okulaariin.

2

1

vedä molemmat teleskoop-
piosat kokonaan ulos kun-
nes ne lukittuvat.

okulaarin käyttö (esim. 20-60x)

Suurennuksen valitsemi-
nen:
Pyörittämällä säätörengasta
myötäpäivään suuren-
nus pienenee (20x asti).
Pyörittämällä säätörengasta

vastapäivään suurennus suurenee (60x asti).
osoitinpisteen kohdalla näkyy, mikä suurennus
on valittu.

terävyyden säätäminen

terävyyttä säädetään säätö-
rengasta pyörittämällä, jol-
loin okulaariputki liikkuu
suuntaan tai toiseen.

okulaariputkessa on etä-
isyysasteikko. Sen avulla
halutun etäisyyden säätä-
minen helpottuu. astei-
kosta voi toisaalta katsoa
suunnilleen, mille etäisyy-
delle putki on säädetty.

Lähin

tarkennusetäisyys

kaukana

sijaitseva kohde

kiertosuunta

lähellä olevan

kohteen

tarkentamiseksi

60x

20x

Advertising