Användning av zoom-okularet (t.ex. 20-60x), Fokusering, Inställning av ögonmusslan – Swarovski Optik CTS User Manual

Page 31: Montering av tubkikaren på stativet

Advertising
background image

61

DE

60

DE

Sv

Sv

Dra ut de båda tuberna så
långt det går.

användning av zoom-okularet (t.ex. 20-60x)

För inställning av försto-
ringsgraden:
vrid inställningsringen åt
höger (medsols) för att
minska förstoringen (ner till
20x). vrid inställningsrin-

gen åt vänster (motsols) för att öka förstoringen
(upp till 60x).
Förstoringsgraden kan du avläsa ovanför index-
punkten.

Fokusering

Genom att vrida inställ-
ningsringen ställs skärpan
in, varvid både tub och
okular vrids med.

På tuben befinner sig en
avståndsskala. Den hjälper
dig att snabbt fokusera på
önskat avstånd. Dessutom
kan du med hjälp av skalan
göra en grov beräkning av
avståndet.

kortaste

inställnings-

avstånd

föremål på långt

avstånd
vridriktning för

fokusering på

föremål på

nära håll

60x

20x

För att underlätta observationerna, kan du göra på
följande sätt:
• Vrid okularet åt vänster (motsols) tills bilden blir
oskarp.
• Därefter vrider du okularet åt höger (medsols)
tills bildskärpan är optimal.
• Vid användningen av zoomokularet bör du foku-
sera vid den största förstoringsgraden.

Inställning av ögonmusslan

användning utan glasögon:

vrid ögonmusslan motsols
så långt det går.

användning med glasögon:
vrid ögonmusslan medsols
så långt det går.

montering av tubkikaren på stativet

Stativfoten har en anslut-
ningsgänga på

3

/

8

˝ UNC.

Den isatta skruven redu-
cerar gängan till

1

/

4

˝ UNC

och på så vis passar tub-

Advertising