Přizpůsobení nastavení, Přizpůsobení nastavení - co všechno můžete – LG DP450P User Manual

Page 22

Advertising
background image

Přizpůsobení nastavení - co všechno můžete

Když přístroj zapnete poprvé (volitelné)

Když přístroj zapnete poprvé, objeví se nabídka pro výběr jazyka. Musíte vybrat
jazyk, e kterým se bude přístroj používat. Použijte tlačítka vV b B pro výběr
jazyka, potom stiskněte ENTER a objeví se nabídka potvrzení. Pomocí tlačítek
b B vyberte možnost [Vstoupit] a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Přizpůsobení nastavení jazyka

Menu Language (Jazyk nabídky) – Vyberte jazyk pro nabídku Nastavení a
OSD.

Disc Audio/Subtitle/Menu (Zvuk disku/titulky disku/nabídka disk) – Vyberte
jazyk pro zvuk disku/titulky/nabídku.

[Original] (Originál): Přiřadí originální jazyk, ve kterém byl disk nahrán.
[Other] (Jiné): Pro výběr jiného jazyka stiskněte numerické tlačítko, potom
ENTER pro vložení odpovídajícího čtyřciferného čísla podle seznamu kódů
jazyků (viz strana 13). Pokud se při zadávání čísla zmýlíte, stiskněte tlačítko
CLEAR, smažte nesprávná čísla a pak je opravte.
[Off] (Vypnuto) (pro titulky disku): Vypnutí titulků.

Přizpůsobení nastavení pro zobrazení

TV Aspect (Poměr stran) – Vyberte, jaký poměr stran obrazovky se má použít
na základě tvaru obrazovky vašeho televizoru.

[4:3]: Vyberte, je-li připojen standardní televizor s formátem 4:3.
[16:9]: Vyberte, je-li připojen širokoúhlý televizor s formátem 16:9.

Display Mode (Režim zobrazení) – Pokud jste vybrali 4:3, budete muset defi-
novat, jak se mají širokoúhlé programy a filmy zobrazovat na obrazovce
vašeho televizoru.

[Letterbox]: Tato volba zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhu v hornía
dolní části obrazovky.
[Panscan]: Tato volba vyplní celou obrazovku formátu 4:3, přičemž ořízne
obraz podle potřeby.

Přizpůsobení nastavení zvuku

DRC (Dynamic Range Control) (Řízení dynamického rozsahu) – Zvuk bude
čistý, když se sníží hlasitost (pouze Dolby Digital). Pro aktivaci nastavte volbu na
[On] (Zapnuto).

Vocal (Hlas) – Zapněte, pouze pokud se přehrává DVD s vícekanálovým
karaoke. Kanály karaoke na disku se přimíchají do normálního stereofonního
zvuku.

APřizpůsobení nastavení zámku

Chcete-li nastavit volby zámku, musíte nastavit volbu [Area Code] (Volačka).
Vyberte volbu [Area Code] (Kód oblasti) a potom stiskněte B. Zadejte čtyřcifer-
né heslo a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte je pro ověření znovu a potom
stiskněte tlačítko ENTER. Pokud uděláte při zadávání čísla chybu, stiskněte
tlačítko CLEAR a číslo opravte.
Pokud zapomenete heslo, můžete jej vynulovat. Nejprve vyjměte disk z přístroje
Vyvolejte menu nastavení a pak zadejte 6místné číslo „210499” a heslo se
vymaže.

Rating (Klasifikace) – Vyberte úroveň hodnocení. Čím nižší je úroveň, tím
přísnější je hodnocení. Vyberte [Unlock] (Odemčení) pro deaktivaci hodno-
cení.

Password (Heslo) – Nastavení nebo změna hesla pro nastavení zámku.

[New] (Nové heslo): Zadejte nové 4ciferné heslo pomocí numerických tlačítek
a poté stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte heslo znovu pro potvrzení.
[Change] (Změna): Po zadání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo.

Area Code (Kód oblasti) – Vyberte kód pro zeměpisnou oblast jako úroveň
hodnocení přehrávání. To určuje, které standardy oblasti se používají pro ohod-
nocení disků DVD kontrolovaných rodičovským zámkem (viz strana 13).

Přizpůsobení nastavení

1 Zobrazení nabídky nastavení:

SETUP

2 Výběr požadované volby na první úrovni:

v

v V

V

3 Přechod na druhou úroveň:

B

B

4 Výběr požadované volby na druhé úrovni:

v

v V

V

5 Přechod na třetí úroveň:

B

B

6 Změna nastavení:

v

v V

V

/ ENTER

TLAČÍTKO

8

P

D
D
po
w
[S

Fi

DP450-P.ACZELLP_CZE_MFL61857018 2/20/09 6:30 PM Page 8

Advertising
This manual is related to the following products: