Podłączenie zasilania – LG DP450P User Manual

Page 62

Advertising
background image

Podłączenie zasilania

Podłączanie zasilacza AC

Za pomocą dostarczonego zasilacza AC, podłącz urządzenie do gniazdka
zasilania.

Podłączyć do gniazda “DC 12V IN”.

Podłączyć zasilacz AC do przewodu zasilającego.
(Rzeczywisty zestaw może różnić się od rysunku.)

Dźwignia

zwalniania

przewodu

zasilającego

Wpiąć do

źródła

zasilania

elektrycznego.

Prawa strona urządzenia

Zasilacz AC

• Zasilacz

AC działa przy napięciu 100-240V~ 1A 50/60Hz.

• Skontaktować się z dystrybutorem części elektrycznych, aby uzyskać pomoc

w wyborze odpowiedniego złącza zasilacza AC lub zestawu okablowania
AC.

• Wyprodukowane przez NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

Podłączyć zasilacz samochodowy

To urządzenie i łącznik zapalniczki są przeznaczone dla pojazdów, które mają
instalacje elektryczne systemu ujemnego uziemienia 8,5-16V. Jest to standard w
większości pojazdów. Jeśli Twój pojazd posiada inny układ elektryczny, zasilanie DC
nie może być stosowane.

Podłączyć do gniazda

“DC 12V IN”.

Podłączyć do gniazda

zapalniczki

samochodu.

Prawa strona urządzenia

Adapter samochodowy

• Ten adapter samochodowy działa przy zasilaniu DC 8.5-16V.
• Skontaktować się z dystrybutorem części elektrycznych, aby uzyskać pomoc

w wyborze odpowiedniego adaptera samochodowego.

• Wyprodukowane przez NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

Uwaga

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i możliwego uszkodzenia

pojazdu, zawsze odłączać adapter samochodowy z gniazda zapalniczki
przed odłączeniem wtyczki zasilania z urządzenia.

• W adapterze samochodowym jest zainstalowany bezpiecznik 3 A 250V.
• Odłączyć adapter samochodowy z gniazda zapalniczki w czasie rozruchu

silnika pojazdu.

• Nie używać urządzenia, gdy akumulator samochodu jest rozładowany. Prąd

szczytowy generatora pojazdu może spowodować przepalenie bezpiecznika
DC.

• Jeżeli napięcie zasilania pojazdu spadnie poniżej 10 Voltów, urządzenie

może nie działać prawidłowo.

• Nie pozostawiać urządzenia w miejscu, gdzie temperatura może przekroczyć

70°C (158°F), lub może zostać uszkodzone urządzenie podnoszące.
Przykłady:
- Wewnątrz pojazdu, wystawionego na bezpośrednie działanie.

promieniowania słonecznego.

- W pobliżu urządzenia grzewczego.

6

DP450-P.ACZELLP_POL_MFL61857018.6 6

DP450-P.ACZELLP_POL_MFL61857018.6 6

2/20/09 6:24:45 PM

2/20/09 6:24:45 PM

Advertising
This manual is related to the following products: