LG DP450P User Manual

Page 44

Advertising
background image

2

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A
KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)!
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A
JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!

Az egyenlő oldalú háromszögben található
villám-szimbólum arra hívja fel a felhasználó
figyelmét, hogy a termék fedelén belül olyan
veszélyes, szigeteletlen feszültség van jelen,
amely emberre veszélyes áramütést okozhat.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett
felkiáltójel a készülékhez mellökelt leírásban
található fontos kezelési és karbantartási
(javítási) utasításokra hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE
ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt
helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba!

VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni.
A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell
telepíteni. A készülékházon található nyílások a
szellőzést szolgálják, a megbízható működés és a
túlmelegedés elkerülése érdekében. A
szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a
berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más
hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a berendezést
könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni,
csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosítva van,
illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó utasításainak.

VIGYÁZAT: Ebben a
készülékben lézerrendszer
működik. A készülék
rendeltetésszerű használatának
érdekében olvassa el
figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg
referenciaképpen. Amennyiben a készülék
karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az
ellenőrzéseket,
beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell
elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás

keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának
elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.
Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. NE NÉZZEN
A LÉZERSUGÁRBA!

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne
helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például
vázát.

VIGYÁZAT

• A szellőzőnyílásokat ne takarja el újsággal,

terítővel, függönnyel stb.!

• A készülékre ne helyezzen nyílt lánggal égő

eszközt, pl. égő gyertyát!

• A használt akkumulátorokat nem szabad eléget-

ni! Ezeket a környezet védelme érdekében a
kijelölt hulladékgyűjtőben kell elhelyezni!.

• A készüléket csak trópusi vagy enyhe éghajlaton

használja.

• Ha a fülhallgatót vagy fejhallgatót nagy

hangerővel használja, az halláskárosodást
okozhat!

• Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon,

hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!

• Biztonsági okokból ne távolítsa el a beépített

akkumulátort.
Ha cserélni kell az akkumulátort, a készüléket
vigye el a legközelebbi LG Electronics szervizbe,
vagy kérjen segítgséget a forgalmazótól.

Megjegyzések a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek
áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok,
illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze
meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó
lapját. A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat
túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító
kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az
ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat.
Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét,
és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a
kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és
hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a
megfelelő cserealkatrész beépítését.
A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai

sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni,
összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen
figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra,
ahol a kábel kilép a készülékből.
A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos
hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugas-
zolóaljból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá,
hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre
kerüljön.

A használaton kívül helyezett készülék
ártalmatlanítása

1. Ha a berendezésen ez a kerekes szemetes

edényt ábrázoló áthúzott
piktogram látható, a termék a 2002/96/EC
közösségi irányelv hatálya alá
tartozik.

2. Minden elektromos és elektronikai beren-

dezést a háztartási hulladéktól elkülönítve
kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi
hatóságok által erre kijelölt
hulladékbegyűjtő pontok igénybevételével.

3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításá-

val megelőzhetők a
környezetre és az emberek egészségére
gyakorolt esetleges káros hatások.

4. Ha további információkra van szüksége régi

készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban,
forduljon a helyi önkormányzathoz, a hul-
ladékok
ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
vásárolta.

A készülék megfelel a 2004/108/EC elek-
tromágneses kompatibilitási (EMC) és a
2006/95/EC kisfeszültségű EU-irányelv
előírásainak.
Európai képviselet
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)

VIGYÁZAT!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE NYISSA FEL!

DP450-P.ACZELLP_HUN_MFL61857018 2/20/09 6:28 PM Page 2

Advertising
This manual is related to the following products: