Wyświetlanie informacji o płycie – LG DP450P User Manual

Page 65

Advertising
background image

9

Inne ustawienia

DivX(R) VOD Dostarczymy kod rejestracyjny DivX® VOD (Video na
żądanie), który umożliwi wypożyczanie i kupowanie filmów, za pośrednictwem
usługi DivX® VOD. Proszę odwiedzić stronę internetową www.divx.com/vod,
aby uzyskać więcej informacji. Nacisnąć ENTER, gdy ikona [Wybierz] jest
podświetlona, aby odczytać kod rejestracyjny urządzenia.
Wszystkie filmy ściągnięte z DivX® VOD, mogą być odtwarzane tylko na tym
urządzeniu.

Wyświetlanie informacji o płycie

PRZYCISK

1

Nacisnąć DISPLAY podczas odtwarzania:

DISPLAY

2

Wybrać element:

v V

3

Zmieniać ustawienia wyświetlanego menu:

b B

/

ENTER

4

Aby wyjść:

DISPLAY

Wyświetlanie informacji o płycie – dodatkowe
możliwości

Można wybrać element, naciskając

vV i zmienić lub wybrać ustawienia,

naciskając

b B.

Numer bieżącego tytułu / całkowita liczba tytułów

Numer bieżącego rozdziału/ całkowita liczba rozdziałów

Czas odtwarzania jaki upłynął

Wybrany język lub kanał audio

Wybrane napisy

Wybrany kąt/ całkowita liczba kątów

Symbole zastosowane w instrukcji

Sekcja, której tytuł ma jeden z poniższych symboli dotyczy tylko płyt lub plików
reprezentowanych przez ten symbol.

ALL

Wszystkie płyty i pliki

ACD

Audio CD

DVD

DVD oraz zakończone
DVD±R/RW

MP3

Pliki MP3

DivX

Pliki DivX

WMA

Pliki WMA

DP450-P.ACZELLP_POL_MFL61857018.9 9

DP450-P.ACZELLP_POL_MFL61857018.9 9

2/20/09 6:24:47 PM

2/20/09 6:24:47 PM

Advertising
This manual is related to the following products: