Nederlands – Sony ICD-SX700 User Manual

Page 41

Advertising
background image

ICD-SX700/SX800 QSG GB/FR/ES/NL 4-127-578-12(1)

41

Nederlands

In deze introductiehandleiding worden alleen

basishandelingen, bijvoorbeeld opnemen,

afspelen of berichten wissen, beschreven. In de

gebruiksaanwijzing worden alle functies en de werking

uitgelegd. Deze gebruiksaanwijzing wordt op de

CD-ROM als PDF-bestand in 20 talen geleverd bij de

IC-recorder.

U kunt de PDF-bestanden van de gebruiksaanwijzing

naar uw computer kopiëren. Plaats de bijgeleverde

CD-ROM in het CD-ROM-station van uw computer

en volg de aanwijzingen die op het scherm worden

getoond.

Als de aanwijzingen niet op het scherm worden

afgebeeld, klikt u met de rechtermuisknop op de

CD-ROM in Windows Explorer om deze te openen,

en dubbelklikt u daarna op [SetupLauncher.exe].

De Engelse versie van de gebruiksaanwijzing wordt

eveneens als boekje geleverd.

Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische

en elektronische apparaten

(Toepasbaar in de Europese Unie

en andere Europese landen met

gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de

verpakking wijst erop dat dit product

niet als huishoudelijk afval mag worden

behandeld. Het moet echter naar een

plaats worden gebracht waar elektrische

en elektronische apparatuur wordt

gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit

product op de correcte manier wordt

verwijderd, voorkomt u voor mens en

milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen

voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De

recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van

natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met

het recyclen van dit product, neemt u contact op met de

gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast

met de verwijdering van huishoudafval of de winkel

waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: USB-kabel, Houder

Verwijdering van oude batterijen

(in de Europese Unie en andere

Europese landen met afzonderlijke

inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking

wijst erop dat de meegeleverde batterij

van dit product niet als huishoudelijk afval

behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool

voorkomen in combinatie met een

chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik

(Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij

meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,

voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die

zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde

afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt

bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van

veiligheid, prestaties dan wel in verband met

dataintegriteit een permanente verbinding met batterij

vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd

servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor

te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal

worden behandeld, dient het product aan het eind

van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het

desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van

elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het

gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te

verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende

inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van

dit product of batterij, neemt u contact op met de

gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast

met de verwijdering van huishoudafval of de winkel

waar u het product hebt gekocht.

NL

Advertising