Opnemen, Berichten opnemen – Sony ICD-SX700 User Manual

Page 48

Advertising
background image

ICD-SX700/SX800 QSG GB/FR/ES/NL 4-127-578-11(1)

48

Opnemen

Berichten opnemen

Ingebouwde

stereomicro-

foons

Werkings-

aanduiding



/MENU

,

Ingebouwde

directionele

microfoon

1

Selecteer een map.

Druk op /MENU zodat u een map

in het display kunt selecteren.

Druk op

of

om de map te

selecteren waarin u de berichten wilt

opnemen en druk vervolgens op



.

2

Start de opname.

Druk op

(opnemen/pauze) in de

stopstand.

De werkingaanduiding gaat rood

branden.

(Wanneer "LED" in het menu

is ingesteld op "OFF", gaat de

werkingsaanduiding niet branden.)

U hoeft

(opnemen/pauze) niet

ingedrukt te houden tijdens de

opname.

Het nieuwe bericht wordt

automatisch opgenomen na het

laatst opgenomen bericht.

Praat in de ingebouwde microfoon.

3

Druk op

(stoppen) om de

opname te stoppen.
De IC-recorder stopt bij het begin van

de huidige opname.

Advertising