Gebruikersinformatie – Sony ICD-SX700 User Manual

Page 42

Advertising
background image

ICD-SX700/SX800 QSG GB/FR/ES/NL 4-127-578-11(1)

42

Mededeling voor de klant:

de volgende informatie is

uitsluitend van toepassing op

apparatuur verkocht in landen

waar EU-richtlijnen gelden.

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-

1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. De geautoriseerde

vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid

is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse

61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of

garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen

in de afzonderlijke service/garantie documenten.

De opgenomen muziek mag alleen voor

particuliere doeleinden worden gebruikt.

Voor elk ander gebruik van de muziek is

toestemming van de copyrighthouders vereist.
Sony is niet aansprakelijk voor incomplete

opnamen/downloads of beschadigde gegevens

door problemen met de IC-recorder of

computer.
Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt

de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven

op de IC-recorder. Dit is te wijten aan:

De capaciteit van de aangesloten IC-recorder.
De IC-recorder werkt niet zoals het hoort.
Inhoudgegevens zijn geschreven in een

taal of in tekens die niet door de IC-recorder

worden ondersteund.We wijzen u erop dat elke wijziging of

aanpassing die niet uitdrukkelijk wordt

goedgekeurd in deze gebruiksaanwijzing u

onbevoegd kan maken voor de bediening

van dit apparaat.

Gebruikersinformatie

Programma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008 , 2009 Sony Corporation

Documentatie ©2009 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing

en de software die hierin wordt beschreven, mogen

niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd,

vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL

AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE

SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT

MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF

ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze

gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde

en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Voor de beschreven software kan ook een

afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.

Deze software is ontwikkeld voor Windows en is

niet geschikt voor Macintosh.
De bijgeleverde verbindingskabel is alleen bedoeld

voor de IC-recorder ICD-SX700/SX800. U kunt geen

andere IC-recorders aansluiten.

Advertising