Stap 2: klok instellen – Sony ICD-SX700 User Manual

Page 45

Advertising
background image

ICD-SX700/SX800 QSG GB/FR/ES/NL 4-127-578-11(1)

45

Vervolg direct na "Stap

1: Een stroombron

voorbereiden"

1

Druk op

of

om

achtereenvolgens het jaar, de

maand, de dag, het uur en de

minuten in te stellen en druk op



.

"EXECUTING…." wordt weergegeven

en de klok is ingesteld.

2

Druk op

(stoppen) om naar het

display in de stopstand terug te

keren.

Stap 2: Klok instellen

,

/MENU



U moet de klok instellen als u de

alarmfunctie wilt gebruiken of de datum

en tijd wilt opnemen.

Het klokinstelvenster verschijnt als u

voor het eerst batterijen plaatst of als

u batterijen in de IC-recorder plaatst

nadat deze langere tijd zijn verwijderd,

"SET DATE & TIME" verschijnt en het jaar

knippert in het display.

Advertising