Afspelen, Berichten afspelen – Sony ICD-SX700 User Manual

Page 49

Advertising
background image

ICD-SX700/SX800 QSG GB/FR/ES/NL 4-127-578-11(1)

49

Afspelen

Berichten afspelen

VOL +, –

/MENU

,



Werkings-

aanduiding

1

Selecteer een map.

Druk op /MENU.

Druk op

of

om de map te

selecteren en druk op



.

2

Druk op

of

om het

gewenste bericht te selecteren.

3

Druk op



om het afspelen te

starten.
De werkingaanduiding gaat groen

branden. (Wanneer "LED" in het

menu is ingesteld op "OFF", gaat de

werkingsaanduiding niet branden.)

4

Druk op VOL + of – om het volume

aan te passen.

5

Druk op

(stoppen) om het

afspelen te stoppen.

Advertising