Aan de slag, Stap 1: een stroombron voorbereiden, Stap 1: een stroombron – Sony ICD-SX700 User Manual

Page 44: Voorbereiden, De batterijen plaatsen, De ic-recorder van de computer loskoppelen

Advertising
background image

ICD-SX700/SX800 QSG GB/FR/ES/NL 4-127-578-11(1)

44

Aan de slag

Stap 1: Een stroombron

voorbereiden

Verwijder de folie van het display voordat

u de IC-recorder gebruikt.

De batterijen plaatsen

1

Verschuif en open het deksel van de

batterijhouder.

2

Plaats twee oplaadbare NH-AAA-

batterijen met de pool in de juiste

richting in de houder en sluit het deksel.

3

Laad de batterijen op door de

(USB)aansluiting van de IC-recorder

op de computer aan te sluiten.

De IC-recorder van de

computer loskoppelen

Volg onderstaande werkwijze; anders

kunnen er gegevens beschadigen.

1

Controleer of de

werkingsaanduiding niet knippert.

2

Ontkoppel de USB-kabel die is

aangesloten op de IC-recorder

van de USB-aansluiting van de

computer.
Op het Windows-scherm klikt u met

de linkermuisknop op "Hardware veilig

verwijderen" op de taakbalk, en klikt u

op "USB-apparaat voor massaopslag-

Station veilig verwijderen".
Op het Macintosh-scherm sleept u de

"IC-recorder" op het bureaublad naar

"Prullenbak" en zet hem daar neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die

bij uw computer is geleverd voor meer

informatie over het loskoppelen van

de IC-recorder.

Advertising