Dagelijks gebruik, Nuttige aanwijzingen en tips – ZANKER ZKK 9008 User Manual

Page 5

Advertising
background image

Dagelijks gebruik

Verplaatsbare legplateaus

De wanden van de koel-
kast zijn voorzien van
een aantal geleiders zo-
dat de legplateaus op de
gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Voor een beter gebruik
van de ruimte kunnen de
voorste halve legplateaus
over de achterste worden
geplaatst

Belangrijk! Verwijder de
glasplaat boven de
groentela en het flessen-
rek niet om een goede
luchtcirculatie te garan-
deren.

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillen-
de afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen
op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt
te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen tot-
dat het los komt en plaats het op een andere gewenste
hoogte terug.

Nuttige aanwijzingen en tips

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid ho-

ren wanneer het koelmiddel door leidingen wordt ge-
pompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel

rondgepompt en dan zult u een zoemend en klop-
pend geluid van de compressor horen. Dat is nor-
maal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend

geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaar-
lijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u

een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is
normaal.

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan

strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermo-

staatknop op een lage temperatuur staat en het ap-
paraat volledig gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een

warmere instelling om de koelkast automatisch te la-
ten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te bespa-
ren.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen

in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als

het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk

omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op
het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten
afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap
gezet worden.

5

Advertising