Onderhoud en reiniging – ZANKER ZKK 9008 User Manual

Page 6

Advertising
background image

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoonge-
maakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde la-
de(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes
gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld
worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en op-
geslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet
verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Onderhoud en reiniging

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact

trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwater-
stoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitge-

voerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met

lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze

schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn
en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders,
erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te
maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en
een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor
op de achterkant van het apparaat schoon met een bor-
stel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik be-
sparen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten
chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat ge-
bruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat al-
leen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stek-
ker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens
normale werking stopt, automatisch van de verdamper
van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een
gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te
maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje
zit.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast

4)

, en maak het apparaat en alle

accessoires schoon,

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vor-

ming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat
het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

4) Indien nodig,

6

Advertising