Technische gegevens, Montage – ZANKER ZKK 9008 User Manual

Page 8

Advertising
background image

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De temperatuur van het product is te
hoog.

Laat het product afkoelen tot kamer-
temperatuur voordat u het opbergt.

Er zijn veel producten tegelijk opge-
borgen.

Berg minder producten tegelijk op.

Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.

Zorg ervoor dat er koude luchtcircula-
tie in het apparaat is.

Het lampje vervangen

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het

stopcontact

2. Druk het beweegbare deel in om de afdekking van

het lampje (1) los te haken.

3. Verwijder de afdekking van het lampje (2).
4. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lamp-

je met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld
is voor huishoudelijke apparaten.

5. Plaats de afdekking van het lampje terug.
6. Het apparaat aansluiten.
7. Open de deur. Controleer of het lampje gaat bran-

den.

1

2

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Monta-

ge".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtin-

gen. Neem contact met de service-afdeling.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Hoogte

880 mm

Breedte

560 mm

Diepte

550 mm

Spanning

230 V

Frequentie

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan
de linker binnenkant in het apparaat en op het energie-
label.

Montage

Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de

"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.

Opstelling

Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter

8

Advertising