Havadan geçen madde düzeyi güncelleme – Dell PowerVault NX300 User Manual

Page 29

Advertising
background image

Havadan Geçen Madde Düzeyi
Güncelleme

Aşağıdaki havadan geçen madde düzeyi, sisteminize ait Başlangıç Kılavuzu
içindeki bilgileri geçersiz kılmaktadır.

____________________

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
© 2010 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu belgelerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell

™ ve DELL logosu Dell Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari
adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir
mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.

Havadan Geçen Madde Düzeyi

Sınıf

ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

Temmuz 2010

Advertising