Dell PowerVault NX300 User Manual

Page 7

Advertising
background image

Aktualizace úrovně uvolňování
znečišt’ujících látek do vzduchu

Následující informace o úrovni uvolňování znečištujících látek do vzduchu
nahrazují informace uvedené v příručce Začínáme dodané se systémem:

____________________

Informace v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™ a logo DELL

jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.

V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy s odkazem na společnosti
vlastnící tyto známky a názvy nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc. nemá vlastnické zájmy vůči
ochranným známkám a obchodním názvům jiným než svým vlastním.

Úroveň uvolňování znečišt’ujících látek do vzduchu

Třída

G1 dle normy ISA-S71.04-1985

Červenec 2010

Advertising