Kledingstandaard – Ordex T13826 User Manual

Page 12

Advertising
background image

12

IAN 79820
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm

Model no.: T13826
Version: 12/2012

Kledingstandaard

Doelmatig gebruik
Het product is niet voor zakelijke doeleinden geschikt.

Veiligheidsinstructies
VOOR GEBRUIK ALSTUBLIEFT DE HANDLEIDING LEZEN!
HANDLEIDING ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG BEWAREN!

ATTENTIE! VERWONDINGSGEVAAR! Verzeker U ervan dat alle
onderdelen onbeschadigd en vakkundig gemonteerd zijn. Bij
onjuiste montage bestaat verwondingsgevaar. Beschadigde
onderdelen kunnen de veiligheid en de functie beïnvloeden.Let erop dat het kledingrek op een vaste, gelijkvloerse ondergrond
staat en niet weg kan rollen.Let erop dat het kledingrek alleen door een vakkundig persoon
gemonteerd wordt.

Schoonmaken en onderhoud


Gebruik voor schoonmaak en onderhoud alleen een iets vochtige,
niet pluizende doek.

Verwijdering
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de
plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren.
Informatie over de mogelijkheden, om het uitgediende artikel na gebruik
af te voeren verstrekt uw gemeentelijke overheid.

NL

79820 CB1.indd 12

9/7/2012 11:56:15 AM

Advertising
This manual is related to the following products: