Kledingstandaard – Ordex T13826 User Manual

Page 10

Advertising
background image

10

Kledingstandaard

Doelmatig gebruik
Het product is niet voor zakelijke doeleinden geschikt.

Veiligheidsinstructies
VOOR GEBRUIK ALSTUBLIEFT DE HANDLEIDING LEZEN!
HANDLEIDING ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG BEWAREN!

ATTENTIE! VERWONDINGSGEVAAR! Verzeker U ervan dat alle
onderdelen onbeschadigd en vakkundig gemonteerd zijn. Bij
onjuiste montage bestaat verwondingsgevaar. Beschadigde
onderdelen kunnen de veiligheid en de functie beïnvloeden.Let erop dat het kledingrek op een vaste, gelijkvloerse ondergrond
staat en niet weg kan rollen.Let erop dat het kledingrek alleen door een vakkundig persoon
gemonteerd wordt.

Schoonmaken en onderhoud


Gebruik voor schoonmaak en onderhoud alleen een iets vochtige,
niet pluizende doek.

Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via
de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren.
Informatie over de mogelijkheden, om het uitgediende artikel na
gebruik af te voeren verstrekt uw gemeentelijke overheid.

NL

BE

79820 CB2.indd 10

8/28/2012 11:35:43 AM

Advertising
This manual is related to the following products: