Ordex Z28385 User Manual

Regał na obuwie regál na boty na, Regał na obuwie, Door shoe rack

Advertising
background image

Z28385

4

REGAŁ NA OBUWIE

REGÁL NA BOTY NA

B

7

1 x

7

8

4 x

8

C

A

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 x

2

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

4 x

4 x

2 x

2 x

1

2

3

4

5

6

1

3

4

5

6

2

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 cm

4,5 cm

1 x

Scope of delivery · Zakres dostawy

A csomag tartalma · Vsebina· Rozsah dodávky

Množstvo dodávky · Lieferumfang:

You need · Potrzebujecie

Szüksége van · Potrebujete

Potřebujete · Budete potrebovať

Sie benötigen:

9

2 x

2 x

4 x

10

11

D

11

11

11

9

10

/

E

Regał na obuwie

Model nr: Z28385
Wersja: 04/2011

InstRukcja montażu

UWAGA!

PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ

INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

INSTRUKCJĘ OBSŁUGI STARANNIE

PRZECHOWYWAĆ!

TEN ARTYKUŁ NIE JEST ZABAWKĄ!
TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

Zwrócić uwagę, aby przypadkiem nie

wyrzucić materiałów montażowych wraz z

opakowaniem.

użytkowanie zgodne z przeznacze-

niem

Regał na buty do zawieszenia na drzwiach, do

użytku prywatnego. Nie ma przemysłowego

zastosowania.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Małe dzieci mogą próbować

zawieszać lub wspinać się na regał.

Dopilnować, aby małe dzieci nie bawiły się

przy regale. Niebezpieczeństwo zranienia!

Regału należy używać zgodnie z instrukcją i

unikać nadmiernego obciążania.

Maksymalne obciążenie: 1,6 kg na każdą

półkę

czyszczenie i pielęgnacja

Używać do czyszczenia tylko suchej, nie

pozostawiającej włókien ściereczki.

utylizacja

Artykuł należy usunąć zgodnie z

obowiązującymi w danym miejscu

urzędowymi przepisami dotyczącymi

utylizacji odpadów.


Door shoe rack

Model no.: Z28385
Version: 04/2011

assembly InstRuctIons

ATTENTION!

PRIOR TO USE PLEASE READ THE

INSTRUCTIONS! PLEASE TAKE CARE TO

FOLLOW THE INSTRUCTIONS! THIS

PRODUCT IS NOT A TOY! KEEP OUT OF

REACH OF CHILDREN.

Take care not to throw away the assembly

material along with the packaging by mistake.

Intended use

Shoe shelf for hanging over the door edge for
private use. Not for commercial use.

safety instructions

Warning! Small children may hang on to the

door shelf or try to climb on it. Keep

children away from the door shelf. Risk of

injury!

Only use the door shelf for the intended

purpose and do not overload.

Max. load: 1.6 kg per tier

cleaning and care

For cleaning and care, use only a damp, fluff-free
cloth.

Disposal

Dispose of product in accordance with

local waste disposal regulations.

Advertising