ZANKER KBU 12401 DK User Manual

Page 10

Advertising
background image

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De deur is niet goed gesloten.

Zie "De deur sluiten".

De temperatuur is niet goed inge-
steld.

Stel een hogere temperatuur in.

Het lampje vervangen

Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de schroef van
de afdekking van het
lampje.
Verwijder de afdekking
van het lampje (raad-
pleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte
lampje door een nieuw
lampje met hetzelfde ver-
mogen dat speciaal be-
doeld is voor huishoude-
lijke apparaten (het maxi-
mumvermogen is ver-
meld op de afdekking
van het lampje).
Installeer de afdekking
van het lampje.
Draai de schroef van de
afdekking van het lampje
vast.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Open de deur. Controleer
of het lampje gaat bran-
den.

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Monta-

ge".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtin-

gen. Neem contact op met de klantenservice.

10

Advertising