Onderhoud en reiniging – ZANKER KBU 12401 DK User Manual

Page 7

Advertising
background image

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo

snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan

dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en

kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabri-

kant aangegeven bewaarperiode.

Onderhoud en reiniging

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact

trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwater-
stoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitge-

voerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd:
• reinig de binnenkant en de accessoires met warm

water en zuiveringszout of soda (5 ml op 0,5 liter wa-
ter)

• controleer regelmatig de deurafdichtingen en veeg

ze schoon, om u ervan te verzekeren dat ze schoon
zijn en er geen vuilresten meer zijn achtergebleven

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders,
erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant te reinigen,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.

Een keer per jaar dient u het ventilatorrooster aan de
onderkant van het apparaat te verwijderen en de lucht-
kanalen uit te zuigen met een stofzuiger. Deze hande-
ling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en
stroomverbruik besparen.

Let op! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten
chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat ge-
bruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat al-
leen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stek-
ker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens
normale werking stopt, automatisch door de verdamper
van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een
opening in een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het
verdampt.

Het is belangrijk om het
afvoergaatje van het
dooiwater (F) onder de
groentela regelmatig
schoon te maken, om te
voorkomen dat het water
overloopt en op het voed-
sel in de koelkast gaat
druppelen. Gebruik daar-
voor de speciale reiniger
(P), die al in het afvoer-
gaatje zit.

P

F

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
rond het bovenste vak.

Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijde-
ren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in

een paar lagen krantenpapier en leg het op een
koele plaats.

3. Open de deur.
4. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant gron-

dig droog maken.

5. Schakel het apparaat in.

7

Advertising