Problemen oplossen – ZANKER KBU 12401 DK User Manual

Page 8

Advertising
background image

6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en

laat het apparaat twee tot drie uur in deze instel-
ling werken.

7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het

vriesvak.

Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te

krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.

Het reinigen van de luchtkanalen

1. Verwijder de plint

(1), en daarna het
ventilatierooster (2).

2. Het ventilatierooster

schoonmaken.

3. Trek het luchtplaatje

(3) er voorzichtig uit,
controleer of er
geen dooiwater is
achtergebleven.

4. Maak het onderste

deel van het appa-
raat schoon met
een stofzuiger.

3 2 1

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak al-

les schoon.

4. Laat de deur/deuren op een kier staan om de vor-

ming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.

Problemen oplossen

Waarschuwing! Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het stopcontact

trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Schakel het apparaat in.

De stekker zit niet goed in het stop-
contact.

Steek de stekker goed in het stopcon-
tact.

8

Advertising