ZANKER KBU 12401 DK User Manual

Page 9

Advertising
background image

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcon-
tact.

Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalifi-
ceerde elektricien.

Het lampje brandt niet.

Het lampje staat in stand-by.

Open en sluit de deur.

Het lampje is stuk.

Zie "Het lampje vervangen".

De compressor werkt conti-
nu.

De temperatuur is niet goed inge-
steld.

Stel een hogere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie "De deur sluiten".

De deur is te vaak open gedaan.

Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.

De temperatuur van het voedsel is te
hoog.

Laat het voedsel afkoelen tot kamer-
temperatuur voordat u het conser-
veert.

De kamertemperatuur is te hoog.

Verlaag de kamertemperatuur.

Er loopt water over de achter-
kant van de koelkast.

Tijdens het automatische ontdooipro-
ces, ontdooit de rijp tegen de achter-
wand.

Dat is normaal.

Er loopt water in de koelkast.

De waterafvoer is verstopt.

Maak de waterafvoer schoon.

Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.

Zorg ervoor dat de producten de ach-
terwand niet raken.

Er loopt water over de vloer.

Er is te veel water in de luchtstroom-
richter.

Maak de luchtstroomrichter schoon.

De temperatuur in het appa-
raat is te laag.

De temperatuur is niet goed inge-
steld.

Stel een hogere temperatuur in.

De temperatuur in het appa-
raat is te hoog.

De temperatuur is niet goed inge-
steld.

Stel een lagere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie "De deur sluiten".

De temperatuur van het voedsel is te
hoog.

Laat het voedsel afkoelen tot kamer-
temperatuur voordat u het conser-
veert.

Er zijn veel producten tegelijk gecon-
serveerd.

Conserveer minder producten tegelijk.

De temperatuur in de koel-
kast is te hoog.

Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.

Zorg ervoor dat er koude luchtcircula-
tie in het apparaat is.

De temperatuur in het vries-
vak is te hoog.

Producten liggen te dicht op elkaar.

Berg de producten zodanig op dat er
koude lucht kan circuleren.

Er is te veel rijp.

Het voedsel is niet goed verpakt.

Verpak het voedsel op de juiste ma-
nier.

9

Advertising