ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 10

Advertising
background image

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een hogere temperatuur in

Het is te warm in de vriezer

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een lagere temperatuur in

De deur sluit niet stevig of is niet op
de juiste manier gesloten

Controleer of de deur goed sluit en de
pakking onbeschadigd en schoon is

Er zijn grote hoeveelheden voedsel
tegelijk in de vriezer geplaatst

Leg kleinere hoeveelheden voedsel te-
gelijk in de vriezer

Het voedsel dat in het apparaat is
geplaatst, was te warm

Laat voedsel afkoelen tot kamertem-
peratuur voordat u het opslaat

In te vriezen producten zijn te dicht
bij elkaar geplaatst

Plaats de producten zodanig dat er
koude lucht tussen kan circuleren

Het is te koud in de vriezer

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een hogere temperatuur in

Het apparaat werkt helemaal
niet. Het apparaat koelt hele-
maal niet. De koeling en de
verlichting werken niet.

Het apparaat is misschien uitgescha-
keld

Schakel het apparaat in

De stekker zit niet goed in het stop-
contact

Sluit de stekker goed aan

De stroom bereikt het apparaat niet

Probeer een ander elektrisch apparaat
op het stopcontact aan te sluiten

Er staat geen spanning op het stop-
contact (probeer een ander apparaat
op het stopcontact aan te sluiten)

Bel een elektricien

Het lampje vervangen

Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.

1. Verwijder de

schroef van de
afdekking van
het lampje.

2. Verwijder de af-

dekking van het
lampje (raad-
pleeg de afbeel-
ding).

3. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lamp-

je met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten (het maximumver-
mogen is vermeld op de afdekking van het lamp-
je).

4. Installeer de afdekking van het lampje.
5. Draai de schroef van de afdekking van het lampje

vast.

6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Open de deur. Controleer of het lampje gaat bran-

den.

10

Advertising