Onderhoud en reiniging – ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 7

Advertising
background image

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en

zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het

al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laat-
ste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dik-

ke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak

geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvrie-
zen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te

vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard
is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:

• er zich van te verzekeren dat de commercieel inge-

vroren levensmiddelen op geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;

• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen

zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer ge-
bracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan

dan strikt noodzakelijk.

• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en

kan het niet opnieuw worden ingevroren.

• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabri-

kant aangegeven bewaarperiode.

Onderhoud en reiniging

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact

trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwater-
stoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitge-

voerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met

lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze

schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn
en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders,
erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te
maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en
een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor
op de achterkant van het apparaat schoon met een bor-
stel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van

het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik be-
sparen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten
chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat ge-
bruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat al-
leen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stek-
ker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens
normale werking stopt, automatisch van de verdamper
van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een
gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te
maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje
zit.

7

Advertising