Problemen oplossen – ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 8

Advertising
background image

Vriezer ontdooien

Er zal altijd een bepaalde hoeveelheid vorstafzetting
aanwezig zijn op de schapjes en rondom de bovenste
vakken.
Ontdooi de vriezer wanneer de vorstlaag een dikte van
ca. 3-5 mm heeft bereikt.

Belangrijk! Ongeveer 12 uur vóór het ontdooien zet u
de thermostaatknop omhoog, zodat er een hogere
koelreserve ontstaat voor werkingsonderbreking.

Om vorst te verwijderen, volgt u de onderstaande in-
structies:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder bewaard voedsel, wikkel het in kranten

en berg het op een koele plaats op.

Let op! Raak bevroren voedsel niet aan met natte
handen. Uw handen kunnen vastvriezen aan de

levensmiddelen.
3. Laat de deur

open en steek de
kunststof schra-
per in de juiste
uitsparing in de
onderzijde, en
plaats een op-
vangbak om
dooiwater op te
vangen.

Om het ontdooiproces te versnellen, plaatst u een
pan warm water in het diepvriesvak. Verwijder

verder ijsresten die losbreken voordat het ontdooien is
voltooid.
4. Nadat het ontdooien is voltooid, droogt u de bin-

nenkast van de vriezer grondig en bewaart u de
schraper voor later gebruik.

5. Schakel het apparaat in.
6. Plaats na twee of drie uur het eerder verwijderde

voedsel terug in het diepvriesvak.

Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe metalen
gereedschappen om vorst weg te schrapen van

de verdamper, omdat u deze kunt beschadigen.
Gebruik geen mechanisch apparaat of ander
hulpmiddel dan aanbevolen door de fabrikant om het
dooiproces te versnellen.
Een temperatuurtoename van de
diepvrieslevensmiddelen kan tijdens het ontdooien de
gegarandeerde bewaartemperatuur verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren

en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vor-

ming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat
het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

Problemen oplossen

Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak klei-
ne, maar storende problemen optreden waarvoor niet
meteen een monteur hoeft te worden gebeld. In de on-
derstaande tabel wordt informatie gegeven over deze
problemen om onnodige servicekosten te vermijden.

Belangrijk! De werking van het apparaat gaat gepaard
met bepaalde geluiden (geluid van compressor en

circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale
werking.

Belangrijk! Het apparaat werkt niet continu, dus als de
compressor stopt betekent dit niet dat er geen stroom
is. Daarom moet u geen elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de stroom heeft
uitgeschakeld.

8

Advertising