Het milieu – ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 14

Advertising
background image

Hb

Ha

8 mm

11

Zet de deur van het

apparaat en de deur van
het keukenmeubel open
in een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkan-
tje (Hb) in de geleider
(Ha).
Zet de deur van het ap-
paraat en de keukenkast-
deur tegen elkaar en
markeer de gaten.

Ha

8 mm

K

12

Verwijder de haken

en markeer een afstand
van 8 mm vanaf de bui-
tenrand van de deur
waar de spijker moet
worden vastgemaakt (K).

Hb

13

Plaats het kleine vier-

kantje op de geleider te-
rug en bevestig het met
de bijgeleverde schroe-
ven.
Lijn de keukenkastdeur
en de deur van het appa-
raat uit met behulp van
onderdeel Hb.

Hb

Hd

14

Duw onderdeel (Hd)

op onderdeel (Hb).

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan

de kast.

Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), wordt de omvang van het deurruber
kleiner. De omvang van het deurrubber neemt toe
wanneer de omgevingstemperatuur toeneemt.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt

u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

14

Advertising