Ventilatievereisten, Het apparaat installeren – ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 12

Advertising
background image

Verwijder de onderste
deur
Maak de onderste pen
los.

Op de tegenoverliggende
zijde:
Monteer de onderste
pen.
Monteer de onderste
deur.
Monteer de bovenste
deur.
Zet de afstandhouder en
de bovenste pen vast.

Ventilatievereisten

De luchtstroom achter
het apparaat moet vol-
doende zijn.

5 cm

min. 200cm

2

min.

200cm

2

Het apparaat installeren

Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet
klem zit.

Ga als volgt te werk:

x

x

1

Knip indien nodig de

zelfklevende afdichtstrip
op maat en bevestig het
op het apparaat zoals
aangegeven op de af-
beelding.

1

2

2

Installeer het appa-

raat in de nis.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (1)
totdat de metalen strip op
de bovenkant van het ap-
paraat tegen het keuken-
meubel aankomt.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (2)
tegen de kast aan de an-
dere kant van het schar-
nier.

12

Advertising