Nuttige aanwijzingen en tips – ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 6

Advertising
background image

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen
mogelijk te maken, kun-
nen de schappen op ver-
schillende hoogtes wor-
den geplaatst.
Om deze aanpassingen
uit te voeren, gaat u als
volgt te werk:
trek het schap geleidelijk
in de richting van de pij-
len totdat het los komt en
plaats het schap op een
andere gewenste hoogte
terug.

Nuttige aanwijzingen en tips

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan

strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermo-

staatknop op een lage temperatuur staat en het ap-
paraat volledig gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te la-
ten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te bespa-
ren.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen

in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als

het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk

omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op
het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten
afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap
gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoonge-
maakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde la-
de(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes
gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld
worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en op-
geslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet
verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te
maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur inge-

vroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende de-

ze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte le-

vensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het

snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;

6

Advertising