ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 13

Advertising
background image

44mm

4mm

3

Stel het apparaat in

de nis af.
Zorg ervoor dat de af-
stand tussen het appa-
raat en de voorste rand
van de kast 44 mm is.
Het afdekplaatje voor het
onderste scharnier (in de
zak met accessoires)
zorgt ervoor dat de af-
stand tussen het appa-
raat en het keukenmeu-
bel correct is.
Zorg ervoor dat er een
ruimte van 4 mm tussen
het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Bevestig
het afdekplaatje van het
onderste scharnier op de
juiste plek.

I

I

4

Bevestig het appa-

raat met 4 schroeven aan
de nis.

5

Verwijder het juiste

onderdeel van de schar-
nierafdekking (E). Verwij-
der onderdeel DX als het
scharnier rechts staat, of
onderdeel SX als het
scharnier links staat.

E

E

D

C

B

6

Bevestig de afdek-

plaatjes (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten
van de scharnieren.
Installeer het ventilatier-
ooster (B).
Bevestig de de afdek-
plaatjes (E) op het schar-
nier.

H

G

7

Bevestig het appa-

raat tegen de zijkant van
het keukenmeubel:
1. Draai de schroeven

van onderdeel (G)
los en plaats onder-
deel (G) tegen het
keukenmeubel.

2. Draai de schroeven

van het onderdeel
(G) weer vast.

3. Bevestig het onder-

deel (H) aan het on-
derdeel (G).

Ha

Hb

Hd

Hc

8

Maak de onderdelen

(Ha), (Hb), (Hc) en (Hd)
los.

21 mm

21 mm

~50 mm

~50 mm

90

o

90

o

9

Monteer onderdeel

(Ha) aan de binnenkant
van het keukenmeubel.

Ha

Hc

10

Duw onderdeel (Hc)

op onderdeel (Ha).

13

Advertising