Dagelijks gebruik – ZANKER KBB 24001 SK User Manual

Page 5

Advertising
background image

Dagelijks gebruik

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en voor het voor een lange periode bewaren
van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde in-
stelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de
thermostaatknop echter op een hogere stand instellen
om de maximale koude te kunnen verkrijgen.

Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als
dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand
instellen.

Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in het onder-
ste vak.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat
het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling laten werken voordat u er
producten in plaatst.

Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld
is).

Overzicht bevroren voedsel

De symbolen geven verschillende soorten ingevroren
levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de
bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoog-
ste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd
van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het

voedsel en eventuele bereiding voordat het werd inge-
vroren.

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het
gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur
laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vrie-
zer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat ge-
val zal de bereiding iets langer duren.

Het maken van ijsblokjes

Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor
het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en
zet ze dan in het vriesvak.

Belangrijk! Gebruik geen metalen instrumenten om de
laden uit de vriezer te halen.

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koel-
kast zijn voorzien van
een aantal geleiders zo-
dat de schappen op de
gewenste plaats gezet
kunnen worden.

5

Advertising