De gidsfunctie van de camera gebruiken, Gids in-de-camera, Opnametip – Sony SLT-A37 User Manual

Page 345

Advertising
background image

Func

tieli

js

t

31

NL

De gidsfunctie van de camera gebruiken

De camera geeft de opnametips weer op basis van de geselecteerde
opnamestand.

Toegang tot alle opnametips
U kunt vanuit het menu alle opnametips doorzoeken.
Gebruik dit item wanneer u opnametips wilt lezen die u eerder hebt gezien.

MENU-knop t

3

t [Lijst met opnametips] t Selecteer de

opnametip van uw keuze

Gids In-de-Camera

Wanneer u op de (Gids In-de-Camera)-
knop op het Fn-scherm of het menuscherm
drukt, verschijnt automatisch een gids op
basis van de op dat moment geselecteerde
functie of instelling.
Selecteer niet-beschikbare functies of
instellingen op het Fn-scherm, druk
vervolgens op het midden van de
bedieningsknop en de betreffende instelling
wordt aangeduid zodat u deze kunt
inschakelen.

(Gids In-de-Camera)-knop

Opnametip

1

Druk op de (Gids In-de-Camera)-knop wanneer het scherm
met de opname-informatie wordt weergegeven.

Er verschijnt automatisch een lijst van opnametips op basis van het actuele
onderwerp.

2

Selecteer de opnametip van uw keuze met v/V op de
bedieningsknop en druk vervolgens op het midden van de
bedieningsknop.

De opnametip wordt weergegeven.
• U kunt door het scherm bladeren met v/V.
• U kunt het item selecteren met b/B.

Advertising