Sony SLT-A37 User Manual

Page 478

Advertising
background image

Slå på kameraet, og still klokken

NO

16

Avbryte dato-/tidsinnstillingen

Trykk på MENU-knappen.

Stille inn dato/tid igjen

Når du slår på kameraet første gang, vil innstillingsskjermbildet for dato/tid
vises automatisk. Neste gang stiller du inn dato og tid fra menyen.

MENU-knapp t

1

t [Dato/tid-innst.]

Stille inn området igjen

Du kan stille inn det området hvor du bruker kameraet. Da kan du angi det
lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.

MENU-knapp t

1

t [Områdeinnstilling]

Holde innstillingen for dato og tid oppdatert

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer
datoen og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller
av eller om batteriet er installert eller ikke.

5

Gjenta trinn 4 for å stille inn andre elementer, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.

6

Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.

Advertising