Sony SLT-A37 User Manual

Page 424

Advertising
background image

Information om hur du använder din kamera

SE

6

• Vid höga omgivningstemperaturer

stiger kamerans temperatur snabbt.

• När kamerans temperatur stiger kan

bildkvalitén försämras. Du
rekommenderas att vänta tills kamerans
temperatur sjunker innan du fortsätter att
ta bilder.

• Kamerans yta kan bli varm. Detta är inte

ett fel.

Information beträffande import av
AVCHD-filmer* till en dator

Vid import av AVCHD-filmer till en
dator, för Windows-datorer, använd
”PlayMemories Home”-programvaran
på CD-ROM-skivan (medföljer).

Information beträffande uppspelning
av filmer på andra enheter

• Den här kameran använder MPEG-4

AVC/H.264 High Profile för inspelning
i AVCHD-format. Filmer inspelade i
AVCHD-format med den här kameran
kan inte spelas upp med följande enheter.
– Andra enheter som är kompatibla med

AVCHD-formatet som inte stödjer
High Profile

– Enheter som är inkompatibla med

AVCHD-formatet

Den här kameran använder även
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile
för inspelning i MP4-format. Av den
anledningen kan filmer som spelats in
i MP4-format med den här kameran inte
spelas upp på andra enheter än sådana
som stöder MPEG-4 AVC/H.264.

• Skivor inspelade med HD-bildkvalitet

(high definition) kan endast spelas upp på
enheter som är kompatibla med
AVCHD-formatet. DVD-spelare
eller -inspelare kan inte spela upp skivor
med HD-bildkvalitet eftersom de är
inkompatibla med AVCHD-formatet.
Dessutom kanske inte DVD-spelare
eller -inspelare kan mata ut skivor
i HD-kvalitet.

Att observera angående upphovsrätt

TV-program, filmer, videokassetter och
annat material kan vara upphovsrättsskyddat.
Kopiering av sådant material utan särskilt
tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.

Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen

Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här
kameran.

Beträffande dataspecifikationerna
som anges i denna bruksanvisning

Data om prestanda och specifikationer
definieras under följande förhållanden,
förutom det som beskrivs i denna
bruksanvisning: med en normal
omgivningstemperatur på 25 ºC och med
ett batteripaket som har laddats under cirka
1 timme efter att CHARGE-lampan släckts.

Modellnamn

Denna bruksanvisning täcker flera modeller
som levereras med olika objektiv.
Modellnamnet varierar beroende på det
medföljande objektivet. Tillgängliga
modeller varierar beroende på länderna
eller regionerna.

Modellnamn

Objektiv

SLT-A37

SLT-A37K

DT18-55 mm

SLT-A37M

DT18-135 mm

SLT-A37Y

DT18-55 mm och
DT55-200 mm

Advertising