De camera inschakelen en de klok instellen – Sony SLT-A37 User Manual

Page 335

Advertising
background image

De c

a

mera v

oorber

ei

de
n

21

NL

De camera inschakelen en de klok
instellen

Als u de camera voor het eerst inschakelt, wordt het scherm voor de
instelling van de Datum/tijd weergegeven.

1

Zet de stroomschakelaar op
ON om de camera in te
schakelen.

Het scherm voor het instellen van de
datum en de tijd, wordt weergegeven.
• Om de camera uit te schakelen, zet u

deze op OFF.

2

Controleer op het LCD-scherm
of [Enter] is geselecteerd en
druk vervolgens op het midden
van de bedieningsknop.

3

Selecteer met b/B op de bedieningsknop uw tijdzone en
druk vervolgens op het midden van de bedieningsknop.

4

Selecteer ieder onderdeel met
b

/B, en stel de numerieke

waarde in met v/V.

[Zomertijd:]: Schakelt de instelling
van de zomertijd in of uit.
[Datumformaat:]: Selecteert de
indeling van de datum op het scherm.
• Middernacht wordt aangeduid als

12:00 AM, twaalf uur 's middags als
12:00 PM.

Advertising