Sony SLT-A37 User Manual

Page 490

Advertising
background image

Bemærkninger om brug af kameraet

DK

6

Bemærkninger om import af AVCHD
til en computer

Når du importerer AVCHD-film til en
computer, skal du til Windows-computere
bruge "PlayMemories Home"-softwaren på
cd-rommen (medfølger).

Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder

• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/

H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med

AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile

– Enheder, der er inkompatible med

AVCHD-formatet

Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4-
format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.

• En disk, der er optaget i HD-

billedkvalitet (HD), kan kun afspilles på
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet,
da de er inkompatible med AVCHD-
formatet. Dvd-baserede afspillere eller
optagere vil desuden muligvis ikke kunne
skubbe diske i HD-billedkvalitet ud.

Advarsel om ophavsret

Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.

Billeder, der bruges i denne vejledning

De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette kamera.

Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne betjeningsvejledning

Data, som vedrører ydelse og specifikationer,
er angivet ud fra følgende betingelser,
medmindre andet er angivet i denne
betjeningsvejledning: ved en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug
af en batterienhed, der er blevet opladet i
omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen
slukkede.

Modelnavn

Denne vejledning dækker flere modeller,
som kommer med forskellige objektiver.
Modelnavnet varierer afhængigt af det
medfølgende objektiv. Tilgængeligheden af
en model varierer afhængigt af lande/regioner.

Modelnavn

Objektiv

SLT-A37

SLT-A37K

DT18-55 mm

SLT-A37M

DT18-135 mm

SLT-A37Y

DT18-55 mm og
DT55-200 mm

Advertising