Sony SLT-A37 User Manual

Page 456

Advertising
background image

Kameran käynnistäminen ja kellon asettaminen

FI

16

Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen

Paina MENU-painiketta.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen

Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan
asetusnäyttö tulee näkyviin automaattisesti. Seuraavalla asetuskerralla
päivämäärä ja kellonaika on määritettävä valikon avulla.

MENU-painike t

1

t [Pvm/aika-asetus]

Alueen asettaminen uudelleen

Voit määrittää alueen, jossa kameraa käytetään. Tämän ominaisuuden
avulla voit määrittää paikallisen alueen, kun käytät kameraa ulkomailla.

MENU-painike t

1

t [Alueasetus]

Päivämäärän ja kellonajan asetuksen ylläpitäminen

Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän
ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä tai akku
asennettu.

5

Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 4 ja paina sitten
hallintapainikkeen keskikohtaa.

6

Varmista, että [Syötä] on valittuna ja paina sitten
hallintapainikkeen keskikohtaa.

Advertising