Information om hur du använder din kamera – Sony SLT-A37 User Manual

Page 423

Advertising
background image

5

SE

Information om hur du använder din
kamera

Tagningsprocedur

• Kameran har 2 lägen för granskning

av motiv: LCD-skärmläget då
LCD-skärmen används och sökarläget
då sökaren används.

• Den tagna bilden kan skilja sig från

bilden som visades innan tagning.

Att observera beträffande funktioner
som kan användas med kameran

• Om du vill kontrollera om det är en 1080

60i-kompatibel enhet eller en 1080 50i-
kompatibel enhet ska du kontrollera om
följande markeringar finns på kamerans
undersida.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i

• Du kanske upplever obehagliga

symptom, t.ex. trötta ögon illamående
eller trötthet när du tittar på 3D-bilder
som spelats in med kameran på
3D-kompatibla bildskärmar. Vi
rekommenderar att du tar pauser med
regelbundna intervall när du tittar på
3D-bilder. Eftersom behovet av pauser
och hur ofta man behöver ta paus varierar
mellan individer måste du själv avgöra
hur ofta du ska ta pauser. Om du känner
dig sjuk ska du sluta titta på 3D-bilder
och vid behov kontakta en läkare. Se
även bruksanvisningen för den anslutna
enheten eller programvaran som används
med kameran. Ett barns syn är alltid
känslig (speciellt gäller detta för barn
som är yngre än 6 år). Kontakta en
expert, t.ex. en barnläkare eller en
ögonläkare innan du låter barn titta på
3D-bilder. Kontrollera att dina barn följer
de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna.

Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll

Vi kan inte kompensera för att det inte går
att ta bilder eller visa bilder på grund av fel
på kameran, minneskortet eller liknande.

Backup-rekommendation

Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data
på något annat medium för att undvika
risken för dataförluster.

Information om LCD-skärmen, den
elektroniska sökaren, objektivet och
bildsensorn.

• LCD-skärmen och den elektroniska

sökaren är tillverkade med extremt
hög precision så att minst 99,99 % av
bildpunkterna är praktiskt användbara.
Det kan dock förekomma små punkter
som alltid förblir svarta och/eller alltid
lyser vitt, rött, blått eller grönt på
LCD-skärmen eller i den elektroniska
sökaren. Dessa punkter är normala för
tillverkningsprocessen och påverkar
inte bilderna som tas på något sätt.

• Håll inte i kameran genom att hålla tag

i LCD-skärmen.

• Utsätt inte kameran för solljus och ta inte

bilder mot solen under en längre tid. Den
interna mekanismen kan skadas. Om
solljuset koncentreras på ett närbeläget
föremål finns det risk att det börjar
brinna.

• På kalla ställen kan det hända att spår

efter bilden visas på skärmen. Detta är
inte ett fel. När kameran är placerad på
ett kall plats och slås på kan det hända att
skärmen tillfälligt blir mörk. Efterhand
som kameran värms upp fungerar
skärmen på normalt sätt igen.

Att observera beträffande inspelning
under långa perioder

• Om du fortsätter att ta bilder under långa

perioder stiger kamerans temperatur. Om
temperaturen stiger ovanför en viss nivå
visas

-markeringen på skärmen och

kameran stängs av automatiskt. Om
strömmen stängs av ska du lämna
kameran utan att använda den under
10 minuter eller längre för att låta
temperaturen inuti kameran sjunka till
en säker nivå.

Advertising