Lade batteriet – Sony SLT-A37 User Manual

Page 470

Advertising
background image

NO

8

Lade batteriet

Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du
bruker kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet.
Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
Batteripakken utlades litt etter litt, selv når du ikke bruker den. For å unngå
at du går glipp av en god fotograferingsmulighet bør kontrollere
batterinivået først. Hvis batterinivået er lavt, lader du opp batteriet.

1

Sett batteriet inn i
batteriladeren.

Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.

Advertising