Klädställning – Ordex Clothes rail User Manual

Page 11

Advertising
background image

10

Klädställning

Ändamålsenlig användning

Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning.

Säkerhetsinformation

LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING!

FÖRVARA BRUKSANVISNINGEN NOGA!

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Säkerställ att alla delar

är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej

fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar kan

påverka säkerhet och funktion.

Se till att klädställningen står på ett fast och jämnt golv och ej kan

rulla iväg.

Se till att klädställningen endast monteras av sakkunniga personer.

Rengöring och skötsel

Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring.

Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänligt material som kan

avfallshanteras vid lokala återvinningsställen.

Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller

kasserade produkter erhåller du hos kommunen.

SE

106430_GB_IE_FI_SE_NL_BE.indd 10

8/28/2014 3:20:08 PM

Advertising