Garderobestativ – Ordex Clothes rail User Manual

Page 12

Advertising
background image

11

Garderobestativ

Formålsbestemt anvendelse

Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.

Sikkerhedsregler

LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN IGENNEM FØR

ANVENDELSE! OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIG!

FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER! Kontroller at alle

dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig

montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have

indflydelse på sikkerheden og funktionen.

Sørg for at tøjstativet står på en fast, jævn flade og ikke kan rulle

væk.

Sørg for at tøjstativet monteres af fagkyndige personer.

Rengøring og pleje

Til rengøring og pleje bruges en let fugtig, fnugfri klud.

Bortskaffelse

Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan

bortskaffes over genbrugsstationen.

Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et

udtjent produkt ved at henvende dig til din kommune eller din

bys forvaltning.

DK

106430_GB_IE_FI_SE_NL_BE.indd 11

8/28/2014 3:20:08 PM

Advertising