Medicine cabinet, Lääkekaappi – Ordex 103942-14-01 / Z31734B User Manual

Page 3

Advertising
background image

3

GB

IE

Medicine Cabinet

Proper use
It is only intended for private use indoors.

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS

IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING!

DANGER TO LIFE! Always lock

the medicine cabinet 4 and keep the key 3 out

of reach of children. Failure to do this could result in

loss of life.

WARNING!

DANGER TO LIFE! Please ensure

that you do not drill into any electrical wiring, gas

or water pipes in the wall. If necessary, carry out

checks with a wire, pipe and stud detector before

you drill into a wall.

J

3 kg

The load on the product must not exceed

3 kg per shelf. Otherwise there is a danger

of injury and / or damage to the product.

How to prevent damage to property!

J

Before wall installation please ensure that the

selected wall is suitable for attaching the product. If

necessary, seek the advice of a suitable specialist.

J

Before installing the product on the wall you should

find out about the appropriate installation material

for your wall. For wall installation we have enclosed

installation material that is suitable for standard

masonry.

Cleaning and care

J

Use a slightly dampened, non-fluffing cloth to clean

the product.

J

Clean the glass door with an ordinary glass cleaner.

Follow the manufacturer’s instructions.

Disposal
Dispose of product in accordance with local waste

disposal regulations.

Disposing of the packaging
Dispose of all packaging components in an

environmentally friendly manner.

FI

Lääkekaappi

Käyttötarkoitus
Se on tarkoitus sijoittaa vain yksityisiin sisätiloihin.

Turvaohjeet

SÄILYTÄ KAIKKI TURVA- JA MUUT OHJEET TULEVAA

TARVETTA VARTEN!

VAROLTUS!

HENGENVAARA! Lukitse

lääkekaappi 4 aina ja säilytä avainta 3 lasten

ulottumattomissa. Hengenvaara!

VAROLTUS!

HENGENVAARA! Varmistaudu,

ettet seinää poratessasi osu sähkö-, kaasu tai

vesijohtoihin. Tarkista seinä johtojen tunnistimella,

ennen kuin ryhdyt poraamaan seinää.

J

3 kg

Älä kuormita tuotetta enempää kuin 3 kiloa

hyllyä kohti. Loukkaantumisten ja/tai

tuotteen vioittumisen vaara.

Vältä esineiden vahingoittumista!

J

Tarkista ennen seinäasennusta onko valittu seinä

sopiva kestämään tuotteen kuormituksen. Kysy

tarvittaessa neuvoa ammattiliikkeestä.

J

Ota ennen seinäasennusta selvää, mikä

asennusmateriaali sopii seinääsi. Olemme

toimittaneet mukaan asennusmateriaalia, joka

soveltuu tavanomaiseen kiinteään kiviseinään.

Puhdistus ja hoito

J

Käytä puhdistukseen hieman kosteaa,

nukkaamatonta liinaa.

J

Puhdista lasiovi tavallisella lasinpesuaineella.

Noudata valmistajan antamia ohjeita.

Hävittäminen
Hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Pakkauksen hävittäminen
Toimita kaikki pakkausmateriaalit ympäristöä

kuormittamattomaan jätehuoltoon.

103942_CB3 manual.indd 3

7/4/2014 2:42:06 PM

Advertising