Ordex 102584-14-01 User Manual

Page 3

Advertising
background image

3

Fabric Wardrobe

Intended use

This product is not intended for commercial use.

Technical data

Max. load:

Clothes rail: 20 kg
Top shelf: 10 kg

Safety information

RISK OF LIFE AND ACCIDENTS

IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children
unattended with the packaging material. Risk of suffocation.

Keep children away from the product.

CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged
and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury.
Damaged parts may affect safety and function.

CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Before installation
please ensure that there are no concealed wiring where you are intending
to drill.

CAUTION! WATER DAMAGE! Before installation please ensure that
there are no concealed water pipes where you are intending to drill.

It is recommended that this article is assembled by a competent person.

Cleaning and Care

Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you
may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose
of your worn-out product.

Vaatekaappi

Käyttötarkoitus

Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

Tekniset tiedot

Enimmäiskuormitus:

vaatetanko: 20 kg

ylempi säilytyslokero: 10 kg

Turvaohjeet

LAPSILLE HENGEN- JA ONNETTO-

MUUSVAARA! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin
kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara.

Pidä lapset pois tuotteen ulottuvilta.

VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista että, kaikki osat
ovat vahingoitumattomia ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen
asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat
vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan.

VARO! SÄHKÖISKUVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei
porauskohdassa kulje mitään johtoja.

VARO! VESIVAHINKOVAARA! Varmistaudu ennen porausta, ettei
porauskohdassa kulje mitään putkia.

On suositeltavaa, että tuotteen kokoonpanon suorittaa ammattitaitoinen

henkilö.

Puhdistus ja hoito

Käytä puhdistukseen ja hoitoon kuivaa nukkautumatonta liinaa.

Jätehuolto

Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit
toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin.

Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista
kunnan tai kaupungin virastosta

Advertising