Passwords, Staff credits – Nintendo PokePark Pikachu's Adventure 71573A User Manual

Page 11

Advertising
background image

18

19

Passwords

enter Passwords to get Accessories for Pikachu and to make new Pokémon
appear in the game.

Entering Passwords

Select

Password

on the Main Menu, and press to go to the Password

entry screen. Pressing left or right on moves around the entry screen.
Press up or down to change the numbers. Once the Password has been
entered, press to confirm.
First, try entering this Password:

02970626

. This Password gives you the

Accessory

Pikachu’s Surfboard

. There are other Passwords, so try to get a

lot of Accessories and meet many Pokémon.

Note: If the Password is entered incorrectly, you’ll return to the Password entry screen.

Pikachu’s Accessories

You can use the PokéPark Pad (see page 12) to check which Accessories
Pikachu has. There are some Attractions that Pikachu can’t play. But
after you have the right Accessory, you can! For example, with Pikachu’s
Surfboard, Pikachu can play

Gyarados’s Aqua Dash

.

Pokémon That Appear in the PokéPark

When a Password is entered, some Pokémon
will appear somewhere in the PokéPark. Making
friends with these Pokémon is difficult. If you
succeed, try using these Pokémon to play
Attractions. They just might do something amazing!
For more information on Passwords, visit:

http://www.pokeparkwii.com.

Note: Passwords may be removed from the Web site without notice.

Director

Kenji takahashi

Planning

Hirofumi Matsuoka
Hajime Kuroyanagi
Yota Hirano
Kazuyoshi Isari
Norihide Okamura
Yasuki Watanabe

Scenario

Misato Kadosawa
Akihito toda

Script

Minoru Kawamura
Kouichi Nomaki
Koichiro Kurosawa

Programming Direction

Kouichi Watanabe

Programming

Kenji Furukawa
Masaaki Kobayashi
Shigeomi Habuki
BAuHAuS
eNteRtAINMeNt
Yoshinobu Matono
Hiroya Mifune
Daisuke Nakanishi

Technical Support

Hiroyuki Ogasawara

Graphic Director

Hiroaki Ito

Graphics

Mikiko takeda
Shunsuke uematsu
Yasuyuki Sakuma
Masahiko Ishii

Misaki Nakaoka
Hiroyuki takahashi
Atsuko ujiie
BAuHAuS
eNteRtAINMeNt
Masaya Ishizuka
takeshi Ochiai
Kazuaki Daimon
takumi Mizuno
Wataru Masuda
Azusa Nakagami
Masafumi Sugiyama
Kenichi tanaka
Ryoko Hikawa
Ruri Fukuoka
Rena Ohki
eriko Kato
Hiromichi Hidaka
Kazuhiro Suganuma
Kazuki Kobayashi
Yasuko Motoki
Yousuke takahashi
Shino Hiranabe
Kaori Kitano
Yasuhisa Sakamoto
Shoji Ando
Nozomi Inomata
Shinichi Kawaguchi
DIGItALSCAPe Co., Ltd.
Kazuhisa Nishimura

Technical Support

Rie takeuchi

Sound Direction

takuto Kitsuta

Music

Ken-ichi Koyano
Manami Kiyota
SIGeRO

Sound Effects

Kazutaka Yamaguchi
Kenichi Kikkawa

Movies

Yasunori Yanagisawa
Hazuki Ago

Debug

Yoshiharu tsukuda
Maiko Shindo
Shintarou tada
DIGItAL Hearts Co., Ltd.
Jun Ito
Yoshihito Oku
Yasuhiro Mizuno
Fumitaka Akutsu
Mario Club Co., Ltd.
Kiyoshi Ishibiki
Ryosuke Yamada
Masato Kise
Hiroki tsuchii
Keisuke Fukushima
takehiro Oyama
Yuki Sakamoto

Development Support

takafumi Misawa
Joe Naha
Yuma Kato
takashi Sakuma
Ryosuke Hanawa
Kou Ohnuma
takao Nakano
Kazuki Yoshihara
Kaori Ando

Artwork

Sakae Kimura
Kenichi Koga
Hidefumi Ide

staff Credits

PokePark_Manual_USA.indd 18-19

8/24/10 1:50 PM

Advertising