Onderdelen en bedieningselementen, Hoofdeenheid – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 70

Advertising
background image

4

NL

Onderdelen en bedieningselementen

Cijfertoets 3/

(herhalen) is voorzien van een voelstip.

SRC (bron)

Hiermee kunt u het apparaat
inschakelen.
U kunt deze toets ook gebruiken om de
bron te wijzigen.
-OFF
Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u
het apparaat wilt uitschakelen.
Houd de toets meer dan 2 seconden
ingedrukt als u het apparaat en het
scherm wilt uitschakelen.

Toets om het voorpaneel los te maken
SEEK +/–

Hiermee kunt u automatisch afstemmen
op radiozenders. Houd de toets
ingedrukt om handmatig af te stemmen.
/ (vorige/volgende)

/ (terugspoelen/
vooruitspoelen)

Regelknop

Draai aan deze knop om het volume te
regelen.
ENTER
Hiermee kunt u het geselecteerde item
bevestigen.
MENU
Hiermee kunt u het instelmenu openen.

Ontvanger voor de afstandsbediening
Discsleuf
Display
  (disc uitwerpen)

(bladeren) (pagina 9)

Hiermee kunt u tijdens het afspelen de
bladerstand activeren.

(terug)

Hiermee keert u terug naar de vorige
weergave.
MODE (pagina 7)

AF (alternatieve frequenties)/TA

(verkeersinformatie)
Hiermee kunt u AF en TA instellen.
-PTY (programmatype)
Houd de toets ingedrukt om PTY te
selecteren in RDS.

Cijfertoetsen (1 tot 6)

Hiermee kunt u opgeslagen radiozenders
ontvangen. Houd de toets ingedrukt om
zenders op te slaan.

ALBUM

/

Hiermee kunt u een album op een
audioapparaat overslaan. Houd de toets

Hoofdeenheid

Advertising
This manual is related to the following products: