General-instellingen, Sound-instellingen, Eq3 preset – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 77: Eq3 setting, General-instellingen sound-instellingen, Eq3 preset eq3 setting

Advertising
background image

11

NL

3

Selecteer de opties door de
regelknop te verdraaien en druk er
vervolgens op.

Terugkeren naar het vorige display

Druk op

(terug).

GENERAL-instellingen

SOUND-instellingen

CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 6)

CAUT ALM (waarschuwingstoon)

De waarschuwingstoon inschakelen: [ON],
[OFF] (pagina 5). (Alleen beschikbaar
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.)

BEEP

De pieptoon inschakelen: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Automatisch uitschakelen na de gewenste
tijd wanneer het apparaat is
uitgeschakeld: [NO], [30S] (30 seconden),
[30M] (30 minuten), [60M] (60 minuten).

AUX-A (AUX-audio)

Het AUX-bronscherm inschakelen: [ON],
[OFF]. (Alleen beschikbaar wanneer het
apparaat uitgeschakeld is.)

CT (kloktijd)

De CT-functie inschakelen: [ON], [OFF].

REGIONAL

De ontvangst beperken tot een specifieke
regio: [ON], [OFF]. (Alleen beschikbaar
wanneer FM ontvangen wordt.)

BTM (pagina 7)

EQ3 PRESET

U kunt een equalizercurve selecteren uit 7
verschillende curves of de equalizer
uitschakelen: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM],
[OFF].
Voor iedere bron kan de equalizercurve in
het geheugen worden opgeslagen.

EQ3 SETTING

Hiermee kunt u [CUSTOM] instellen voor
EQ3.
De equalizerinstellingen selecteren:
[LOW], [MID], [HIGH].
Als u de fabrieksinstelling voor de
equalizercurve wilt herstellen, houdt u
ENTER ingedrukt voordat het instellen is
voltooid.

BALANCE

De geluidsbalans aanpassen: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Het relatieve niveau aanpassen: [FRONT-
15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (dynamische loudness)

Hoge en lage tonen versterken voor
helder geluid bij lagere volumeniveaus:
[ON], [OFF].

SW LEVEL (subwooferniveau)

Het subwoofervolume aanpassen:
[+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].

AUX VOL (AUX-volumeniveau)

Het volume voor elk aangesloten
randapparaat aanpassen:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Dankzij deze instelling is het niet nodig
om het volumeniveau tussen bronnen aan
te passen.

Advertising
This manual is related to the following products: