Sony CDX-G1000U User Manual

Page 83

Advertising
background image

17

NL

NO TP (geen verkeersprogramma's)
 Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare

TP-zenders.

OVERLOAD
 Het USB-apparaat is overbelast.

 Koppel het USB-apparaat los en wijzig de

bron door op SRC te drukken.

 Het USB-apparaat is defect of wordt niet

ondersteund.

PUSH EJT (drukken op uitwerpen)
 De disc kan niet worden uitgeworpen.

 Druk op  (uitwerpen).

READ
 Alle track- en albuminformatie op de disc

wordt gelezen.
 Wacht totdat het lezen is voltooid en het

afspelen automatisch wordt gestart.
Afhankelijk van de discstructuur kan dit
meer dan een minuut duren.

USB NO SUPRT (geen USB-ondersteuning)
 Het aangesloten USB-apparaat wordt niet

ondersteund.
 Ga naar de ondersteuningssite voor meer

informatie over de compatibiliteit van het
USB-apparaat.

[

] of [

]

 Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt

u het begin of het einde van de disc bereikt
en kunt u niet verder.

[

]

 Het teken kan niet worden weergegeven.

Vraag uw Sony-handelaar advies als deze
oplossingen niet helpen.
Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt
omdat CD's niet goed worden afgespeeld,
kunt u het best de disc meenemen waarmee
het probleem is begonnen.

Advertising
This manual is related to the following products: